مطالب آموزشی اخلاقی اجتماعی و..
 کار وفناوری (نمونه سوال کتبی)

سوالات درس کاروفن آوری

1) سخت افزار را تعریف کنید و سه مورد را نام ببرید

2) آیکون چیست و در رایانه چه کاربردی دارد؟

3) نرم افزار را تعریف کنید و بگویید خودشما چه نرم افزاری را دوست دارید؟

4) نام دیگر کازه چیست؟

5) کلیک راست در رایانه چه کاربردهایی دارد؟

6) به یک بار فشار دادن کلیدهای ماوس ............... میگویند

7) وقتی ماوس را حرکت می دهیم روی صفحه ی نمایشگر .................. را می بینیم که

حرکت می کند .

8) وقتی می خواهیم یک نقاشی را ذخیره کنیم کدام گزینه را باید بزنیم ؟

9) وقتی گزینه save یا save as را زدیم قبل از زدن دکمه ی okچه موارد دیگری را باید مد نظر قرار دهیم .

10) گزینه ی ذخیره یا همان save را از کجا باید پیدایش کنیم ؟

11) اگر بخواهیم برنامه ی نقاشی را اجرا کنیم باید به کدام قسمت ویندوز مراجعه کنیم ؟

12) ویندوز را تعریف کنید .

13) در هنگام کار با رایانه چه نکات ایمنی و بهداشتی را باید رعایت کنیم ؟

14)قبل ار خاموش کردن رایانه چه کاری را باید انجام دهیم ؟

15) برای خاموش کردن رایانه آیا میتوانیم از دکمه ی روی کیس استفاده کنیم ؟

16) کاربرد قطعات زیر را بگویید

بلند گو ماوس کیس صفحه ی نمایش

17) پوشه و پرونده را تعریف کنید

18) پوشه و پرونده چه تفاوتی با هم دارند ؟

19) به چه منظور از نماد رایانه استفاده می کنیم ؟

20) نام دیگر درایو چیست؟

21 ) درایو چیست ؟

22 )چگونه می توان درایو های رایانه را مشاهده کرد؟

23) چگونه می توان پوشه جدید در رایانه ایجاد کرد؟

24)چگونه نام پوشه را عوض میکنیم ؟

25 ) برای تغییر زبان نوشتن رایانه چه کار باید کرد؟

26) در برنامه ی نقاشی برای رسم مسیرها از چه ابزاری استفاده می کنیم ؟

27) رایانه دو نوع سخت افزار دارد آن دو نوع را نام ببرید و برای هر کدام مثال بزنید

توجه داشته باشید فناوری درس عملی است

|+| نوشته شده توسط نوراله برخوردار در شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۱  |
 
 
بالا